19 lipca, 2024

Zarówno mury, jak i owe basteje miały prócz strzelnic i otworów w kazamatach zwieńczenie w postaci blankowania. Basteje zamykał górą obszerny taras, mogący pomieścić znaczną liczbę obrońców, sprzęt i pociski. Wewnątrz murów znaj­dowała się zawsze studnia lub cysterna z wodą, ponadto zaś for­tyfikacje otaczano głębokim rowem (nawet, jeśli trzeba go było dosłownie wykuwać w litej skale), często wypełnionym wodą. Czasem podobne przeszkody, z rowu wypełnionego wodą, urzą­dzano również między liniami obwarowań. Do tak rozplanowanej warowni wiodła droga prowadząca po zboczu równolegle i dooko­ła murów, co dawało doskonałe pole ostrzału. Tak więc samo sy­tuowanie zamków, wytyczanie podejścia do nich w ten sposób, by umożliwić stałą jego kontrolę i skuteczne ostrzeliwanie atakują­cych.

Dodaj komentarz