10 grudnia, 2023

W zależności od stopnia konsekwencji ograniczającej posta­wy rodzicielskiej osobowość dziecka może się rozwinąć w róż­nych kierunkach. Otwarta agresja jest surowo wzbroniona, dziecko ukrywa więc uczucie antypatii w stosunku do rodziców rozwija je w formę lękową. Zdarza się jednak, że rodzice za­braniają przejawów agresji tylko w domu, agresja zaś przeja­wiana przez dziecko w stosunku do kolegów czy rówieśników jako postawa męska — sprawia rodzicom szczerą radość, której nawet gdyby chcieli, nie potrafią ukryć przed dzieckim.

Dodaj komentarz