11 grudnia, 2023

Z reguł tych wynika między innymi, że w doświadczeniu nie są zawarte takie jakości zdarzeń, rzeczy czy zachowań ludzkich, któ­re wartościujemy, np. dobry, szlachetny, piękny, harmonijny, zły, odrażający itp.; czy też nie wynika z doświadczenia, że dane po­stępowanie jest dobre czy złe. Obrona wartości samych w sobie nie może być. usprawiedliwiona przez dane doświadczenia. Według Kołakowskiego wynika to z tego, że „Reguła fenomenalistyczna ka­że nam bowiem odrzucić przypuszczenie, iżby wartości były cecha­mi świata dostępnymi temu poznaniu, które na miano poznania za­sługuje; reguła nominalizmu każe wyrzec się domysłu, iżby istniał poza widzialnym światem, jakiś obszar samoistnie bytujących war­tości, z którym nasze oceny miałyby być w tajemniczy sposób sko­relowane”.

Dodaj komentarz