11 grudnia, 2023

Człowiek dysponują­cy emocjami stabilnymi jest cichy, spokojny, zrównoważony, na ogół nie ma zmartwień i można na nim polegać. W przypad­ku emocji labilnych człowiek jest niespokojny, pobudliwy i uczuciowy. Jeżeli cechy występujące w tych dwóch wymiarach — podo­bnie: jak w przypadku postaw wychowawczych — będziemy rozpatrywać razem, otrzymamy cztery podstawowe typy: intro- wer.yczny-stabilny, introwertyczny-labilny, ekstrawertyczny-stabilny i ekstrawertyczny-labilny. Nietrudno chyba doszukać się pokrewieństwa pomiędzy czterema postawami wychowawczy­mi i wyżej wymienionymi typami osobowości. Na pewno do typu introwertycznego-stabilnego każdy dołączy postawę ciepłą-ograni- czającą, do typu introwertycznego-labilnego — postawę zimną- -ograniczającą, do typu ekstrawertycznego-stabilnego — postawą ciepłą-pobłażliwą, do typu ekstrawertycznego-labilnego zaś — po­stawę zimną-pobłażliwą.

Dodaj komentarz