11 grudnia, 2023

Najwspanialszym przykładem średniowiecznych fortyfikacji miejskich w Hiszpanii i jednym z nielicznych tej miary (jeśli w ogóle nie wyjątkiem) w całej ówczesnej Europie pozostają, do dziś zachowane w doskonałym, pierwotnym stanie, mury miasta Avila. Stanowiło ono przez wiele lat miejsce nie­ustających krwawych walk rycerstwa kastylijskiego z muzułma­nami. Walki te doprowadziły miasto do całkowitej ruiny i wy­ludnienia. Skłoniło to Alfonsa VI do ponownego zasiedlenia miej­sca — przez kolonistów z Asturii, Leonu i Galicji — odbudowy miasta i umocnienia go potężnymi fortyfikacjami. Budowa mu­rów obronnych rozpoczęła się w roku 1090. Zamknęły one obszar niemal regularnego prostokąta, o bokach około 400X900 m. 

Dodaj komentarz