11 grudnia, 2023

Wewnętrzna sprzeczność w poglądach pierwszych pozytywistów polegała na tym, że wprowadzali oni do swoich koncepcji społecz­nych wartościowania utajone. Wartościowania te odnosiły się do potrzeb ludzkich, tendencji rozwoju historycznego, czy też do tzw. stosunków „normalnych”. Przykładowo A. Comte arbitralnie dekre­tował potrzeby ludzkie; w polemice z Rousseau odrzucał.ide­ały wolności jednostkowej, równości i in. Prawo trzech stadiów, rozwoju ludzkości miało dowodzić nieuchronnego pojawienia się filozofii Comtea, przy czym kryterium rozwoju są zmiany koncep­cji świata.

Dodaj komentarz