11 grudnia, 2023

Dlatego właśnie spotykamy się z takimi sytuacjami, jak: strajk głodowy, obniżenie wyników w szkole, zerwanie tych więzów koleżeńskich, które rodzice uważają za korzystne. Zacytowane­go już wcześniej stwierdzenia Mussena, zgodnie z którym dziecko karane za otwartą agresję „…nauczy się hamować te re­akcje w domu, a w wyniku generalizacji także w tych sytu­acjach, które podobne są do domowych”, wynika jeszcze jedno: dziecko takie będzie przejawiało wiele agresji otwartej w każdej sytuacji niepodobnej do domowej.

Dodaj komentarz