11 grudnia, 2023

Warto tutaj napomknąć, że jak to wykazują badania psy­chologiczne i pedagogiczne, w pierwszej i drugiej klasie szkoły podstawowej na całym świecie chłopcy mają o wiele więcej trudności z dobrym zachowaniem niż dziewczynki. Według wszelkiego prawdopodobieństwa jedną z głównych przyczyn te- go zjawiska jest fakt, że prawie wszędzie w klasach początko­wych pedagogiem jest kobieta — jej zachowanie jest modelem przede wszystkim dla dziewcząt, w znacznie mniejszym stopniu dla chłopców. Psychologowie badali także, czy silniejsze działanie ma „rola uzupełniająca , czy też „władza społeczna”?

Dodaj komentarz