10 grudnia, 2023

Tacy młodzi ludzi trafiają do grupy aspołecznej z „nie związaną uczuciowością”. Jakiś członek grupy czy, ogólnie, sposób życia może bardzo łatwo związać tę uczuciowość, może się stać modelem dla młodzieży.! Silna identyfikacja przefiltrowuje więc modele nauczania ob serwacyjnego. Z tego stwierdzenia pozornie wynika, że ten, kto silnie identyfikuje się z modelem nieagresywnym, nie przyswoi sobie nigdy agresywnego typu zachowania. Tymczasem wię­kszość badań psychologicznych nie potwierdza tego. Przypo­mnijmy sobie na przykład eksperyment Bandury i Hustona, w którym agresywne zachowanie modelu powtórzyły prawie wszystkie dzieci.

Dodaj komentarz