23 kwietnia, 2024

Siła przyciąga­nia celu jest wprost proporcjonalna do jego wartości i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu dystansu pomiędzy organizmem i celem. Pragnienie ma mieć do czynienia z przyspieszeniami a nie zwykły­mi prędkościami. Ponieważ w mechanizmach fizycznych, to co wytwa­rza przyspieszenie jest siłą, możemy, przez analogię, mówić o pragnieniu jako sile i dla wygody stosować pojęcie pola sił. Ana­logia grawitacyjna jest jednym z przypadków takiej konceptualizacji wartościowania w kategoriach pola sił. Za pośrednictwem tej analogii Gatton dochodzi do następującej hipotezy: „Kiedy warto­ści są traktowane jako stałe, pragnienie (albo „motywac ja”). zmie­nia się odwrotnie do „Odległości” (wymiarowej psycholcgicz. – nej przestrzeni albo przestrzeni wartości) pomiędzy osobą warto­ściującą i dezyderatem (ibid.: 314).

Dodaj komentarz