11 grudnia, 2023
  1. Jednakże za jego czasów i w ciągu kil­kudziesięciu następnych lat można jeszcze mówić i o rozwoju architektury obronnej panów feudalnych. Więcej, jeśli idzie o Francję, typowym reprezentantem budowli obronnej rozwinię­tego średniowiecza jest właśnie siedziba nie króla, lecz pana feudalnego — słynny zamek Coucy. Zbudowany w latach 1225—1240 i przebudowany pod koniec XIII w., podczas pierwszej wojny światowej został zburzony. Usytuowany na wzgórzu, zajmował skraj jego płasko ściętego wierzchołka, dominując nad rozległą doliną i pobliskim mia­steczkiem. Cały kompleks składał się z dwu części otoczonych murami i przylegających do siebie: właściwego zamku i rozle- glejszej przestrzeni zamkniętej osobnym murem, służącej w razie niebezpieczeństwa za schronienie dla ludności sąsiadującego ze wzgórzem miasteczka.

Dodaj komentarz