11 grudnia, 2023

Natomiast przy ry­gorystycznym trzymaniu się wymogów Durkheima musielibyśmy zało – żyć, że wartości istnieją obiektywnie, niezależnie od podmiotu poznania (albo stanowisko idealizmu obiektywnego, albo też natu­ralizmu – wartości są immanentną cechą przedmiotów materialnych) jest to aspekt szerszego’zagadnienia związanego z realizmem so­cjologicznym Durkheima.Gdy uwzględniamy jedynie podstawową zasadę metodologiczną Durkheima to moglibyśmy sądzić. Jednakże fakty społeczne, które wprawdzie istnieją zewnętrznie wobec po­szczególnych jednostek, są w ostateczności faktami natury ducho­wej. „Tym, co konstytuuje fakty społeczne są wierzenia i praktyki grupy, wziętej jako zbiorowość.

Dodaj komentarz