11 grudnia, 2023

Wartości są rozważane jako istniejące w obiekcie, materiał – nym albo niematerialnym.Wartości są postrzegane jako umieszczone w człowieku, mające początek w jego biologicznych potrzebach albo w jego świado­mości. Człowiek sam albo człowiek w zbiorowościach, określa­nych jako grupa, społeczeństwo, kultura, państwo, klasa jest postrzegany jako „posiadający wartości”. są zrównane z działaniami (ibid.: 276). Adler, zgodnie z założeniami neopozytywizmu, zdecydowanie odrzuca dwie pierwsze koncepcje. Typ (C), jego zdaniem, jest nie­dostępny dla metod nauk przyrodniczych („natural sciences”), przy obecnym stanie naszej wiedzy dotyczącej świadomościowych i emocjonalnych zjawisk. Chciałby on badać tylko typ (D), który jest bardzo bliski „operacyjnych” wartości, tak jak je ujmuje Ch. Mor­ris (o tej. koncepcji będzie mowa później).

Dodaj komentarz