19 lipca, 2024
  1. Bramna baszta to właściwie jakby osobna cytadela z dwie­ma półcylindrycznymi basztami na zewnątrz murów i dwiema cylindrycznymi już w obrębie zamku. Tę regularną bryłę otacza jeszcze pierścień niższego muru zewnętrznego. Ufortyfikowane wzgórze otaczał ponadto w XIII—XIV w. rów, przez który prze­rzucony był most zwodzony. Podobnie czworoboczny plan miały też wymienione zamki Beaumaris i Bodenham, przy czym z każ­dego boku mury kurtynowe wzmocnione były basztami. Cieka­wy i oryginalny plan — równobocznego trójkąta — miał nato­miast zamek Caerlaverock; umocniony dwiema cylindrycznymi basztami wjazd mieścił się w północnym narożniku trójkąta. Regularność założeń w angielskiej architekturze obronnej czasów gotyckich nie była regułą. 

Dodaj komentarz