11 grudnia, 2023

Ponadto należy uwzględnić fakt, że przytłaczająca większość uczonych z kręgu Koła Wiedeń­skiego me zajmowała się zawodowo problemami metodologii humanisty­ki. Nie mniejszą rolę odegrał też fakt, podkreślany przez Koła – kowskiego, że „do cech tego kierunku jako „szkoły” właśnie należa* również jej język agresywny i gwałtowny, sekciarski nieco i apodyktyczny styl, niewzruszone przekonanie o radykalnym charak­terze przewrotu, jaki dzięki niej dokonuje się w dziejach myśli, absolutna pewność własnej racji i głębokie przeświadczenie o og­romnej misji w kulturze, nietolerancja wobec odmiennych przeko – nań” (1966: 193).

Dodaj komentarz