11 grudnia, 2023

Wynika stąd, że dziecko przyswaja sobie akty agresywne i wtedy, gdy model obserwacyjny zostaje za nie ukarany. Różni­ca polega tylko na tym, że nie stosuje ich od razu w otwartym działaniu, ale zachowuje w pamięci i używa przy późniejszej okazji, kiedy tego typu zachowanie rokuje jakąś nagrodę lub przywilej, „…selekcją reakcji odtwórczych w celu ich otwartego stosowania kierują głównie przewidywane rezultaty. Przewidy­wanie opiera się na doświadczonych już wcześniej skutkach, z którymi osobnik spotkał się bezpośrednio, obserwował na mo­delu iub wywołał ją sam” (Bandura, 1969).

Dodaj komentarz