24 kwietnia, 2024

Agresja przejawiana przez takie dziecko w stosunku do rówieśników czy rodzeństwa, a szczególnie w stosunku do rodzi­ców jest ciężkim naruszeniem dyscypliny. Krańcowa pobłażliwość jest, oczywiście, drugą skrajnością postawy wychowawczej. Drugi wymiar przedstawiają sobą emocjonalne zachowania wychowawców. I tu także spotykamy dwie postawy skrajne, które możemy określić przymiotnikami: ciepła i zimna. Cie­pła postawa rodzicielska oznacza przede wszystkim zachowa­nie aprobujące i akceptujące dziecko, zachowanie, którego celem jest dziecko. Tacy rodzice czy wychowawcy bardzo rzad­ko stosują kary fizyczne, a często — pochwałę, pozytywne wzmocnienie zachowań prawidłowych. Swoje sądy i czyny uza­sadniają,

Dodaj komentarz