10 grudnia, 2023

Przeglądając historię socjologii możemy stwierdzić, że każdy z „gigantów” myśli socjologicznej, niezależnie od orientacji te- oretyczno-metodologicznej, wypowiadał Się w sprawie wartości i wartościowania. Dotyczy to nie tylko przedstawicieli socjologii humanistycznej (przede wszystkim M. Weber i F. Znaniecki), wśród których jest to rzeczą oczywistą, lecz również pozytywizmu z sza­leńczą religią ludzkości A. Comtea, normatywizmem E. Durkheima, czy tworzeniem teorii wartości przez uczniów G. Lundberga. Także najbardziej radykalny behawiorysta B.F. Skinner w późniejszej swo­jej twórczości nie mógł uniknąć problematyki aksjologicznej, a nawet stworzył utopię społeczną, będącą wyrazem jego wartości i ideałów.

Dodaj komentarz