11 grudnia, 2023

Przecież wszystko, co robią przeciwko dziecku, robią dla jego dobra. Sprzeczność ta jest dla dziecka niezrozumiała: jego poczucie winy z powodu „niewdzięczności” powiększa się coraz bardziej i zwraca ono agresję przeciwko samemu sobie. Powstają wewnętrzne zabu­rzenia, poważne konflikty neurotyczne, które z biegiem lat wbudowują się w osobowość coraz intensywniej. Lęk. i nie­docenianie samego siebie nie są kompensowane przez miłość rodzicielską, która — nawet wtedy, gdyby z punktu widzenia formy i wielkości była niewłaściwa, stając się przyczyną wie­lu problemów — dawałaby dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz