10 grudnia, 2023

Zagadnienie wartości nauk społecznych wiąże się z tym, że wie­dza uzyskana 'jest dla nas wartością w dwojakim sensie: a) zaspo­kaja wrodzoną iJzką ciekawość i b) ponieważ wiedza i rozumienie mają zasadnicze znaczenie jako podstawa racjonalnych decyzji i Sensownych działań. Problem wartości w nauce również ukazuje się w podwójnym sensie: pierwszy dotyczy tego, jak dalece wartościowania i war – tościujące zaangażowanie są częścią faktów które badają nauki społeczne; można tutaj stwierdzić, że badane istoty ludzkie są stworzeniami dążącymi do pewnych celów; cele do których one dążą są oceniane jednostkowo i społecznie; człowiek jest istotą społe­czną, wartościującą pozytywnie to, co spełnia jego potrzeby afi- liacyjne, cała struktura życia społecznego jest przeto zoriento­wana na wartości.

Dodaj komentarz