11 grudnia, 2023

Dzieci, które nawiązały pozytywny związek z psychologiem, naślado­wały więc uboczne z punktu widzenia rozwiązania problemu działania prowadzącego eksperyment, i to bez żadnego świado­mego zamiaru. Bardzo zważały w dodatku na to, aby ich zacho­wanie nawet przypadkowo nie wyglądało na naśladownictwo. Jeżeli na przykład psycholog zaczynał poszukiwania lalki od le­wego pudełka, one zaczynały od prawego, i odwrotnie. Dzieci z grupy drugiej o wiele rzadziej naśladowały drugo­rzędne działania psychologa, z jednym wyjątkiem: kiedy model zbił znalezioną w pudełku zabawkę, akt ten powtórzyły prawie wszystkie dzieci w obydwu grupach!

Dodaj komentarz