10 grudnia, 2023

Wielu badaczy podkreśla, że motyw wartości przewija się przez całą nowoczesną socjologię. Przykładowo Edel stwierdza, że:”Kie­dy przystąpi się do pisania intelektualnej historii współczesnych nauk społecznych jednym z głównych motywów będzie stosunek nauk społecznych do wartości. Będzie to historia wzajemnej izolacji, dotycząca tak samo teorii i praktyki, ze stratą zarówno dla nauk społecznych, jak i filozofii wartości” (1979: 277). Edel wskazu­je, że we współczesnej socjologii amerykańskiej szczególnie sil­nie przeciwko tej izolacji wystąpił C. Wright Mills. Praktyczne zrozumienie, do którego nawoływał Mills wymaga bardziej systema­tycznego współdziałania socjologii i filozofii w kwestii tego związku nauki i wartości.

Dodaj komentarz