11 grudnia, 2023

Socjologia ma badać ludzi powiązanych bodźcami wzajemnych od­działywań, nie ma ona nic wspólnego ze stojącą poza wszystkimi zachowaniami osobowością, pojmowaną jako ontologiczny substrat zachowań ludzkich i ich przyczyna. Przedmiotem socjologii są biologiczne grupy powiązane bodźcami.Stopniowo jednak’ta mechanistyczna „poetyka” staje się coraz mniej rygorystyczna, co jest już widoczne w podstawowej kategorii pojęciowej socjologiiNeuratha, tj. „zwyczaju” („Gewohnheit”). Pojęcie to oznacza wzajemne oddziaływania między ludźmi, pewne prawidłowości tych oddziaływań i prawidłowości ludzkiego zachowa­nia.

Dodaj komentarz