11 grudnia, 2023
  1. Może najciekawiej prezentuje się jednak potężny zamek w po­bliżu Pesaro — Rocca di Gradara — wzniesiony w roku 1325. Czworobok masywnych murów zewnętrznych wzmacniają tu na narożach równie potężne baszty, o wysokości równej wysokości kurtyn, przy czym baszty i kurtyny wieńczy wydatnie wysunięty kryty krenelaż na machikułach. Zdolność do prowadzenia obrony aktywnej, silnego ostrzału przedpola, powiększają jeszcze niewiel­kie okna-strzelnice w murach — umieszczone dopiero pod sa­mym krenelażem. Podobne do wspomnianego zamki wzniesiono też w XIV w. w Cesenie i Rimini (w tym ostatnim mieście zamek Malatestów — Rocca Malatestiana). Inny nieco charakter otrzy­mał położony w górach (w rejonie Turynu) zamek Fenis, zbudo­wany w 1340 r. Układ budowli zamkowych, z murami i czworo­bocznymi wieżami obronnymi, przypomina tu zamki zachodnio­europejskie. Jedynie blanki w formie jaskółczych ogonów są tu charakterystyczne dla architektury włoskiej.

Dodaj komentarz