10 grudnia, 2023
  1. Obwarowania poprzedzał od strony lądu głęboki rów. Między nim a murami, w miejscach, gdzie do miasta pro­wadziły drogi, znajdowały się potężne barbakany — cylindryczne baszty o obwodzie sięgającym 90 m — przylegające od zewnątrz do murów i stanowiące ufortyfikowane zabezpieczenia bram miejskich. Barbakany te nosiły m. in. nazwy: „Genueńczyków”, „Pielgrzymów”, „Krwi”, „Głupiej Sławy”, „Hrabiny Blois”. Każdy z nich otoczony był rowem z wodą. Podwójne mury z ba­sztami otaczały także przedmieście Akry — Montmusard. Znaczenie omówionych budowli krzyżowców dla średnio­wiecznej europejskiej architektury obronnej było ogromne  w odróżnieniu od romańskich donżonów i zamków.

Dodaj komentarz