10 grudnia, 2023

Drugą formą wychowawczą, która wspomaga powstawanie agresji u dziecka, jest postawa zimna pobłażliwa. Agresja w tym przypadku wypływa jednak już z konfliktów wewnętrznych jest aspołeczna. Rodzice z powodu otwartej niechęci odczuwa­nej w stosunku do dziecka chęć zbliżenia z jego strony brutalnie odtrącają, nie zajmują się dzieckiem. Jednocześnie od czasu do czasu, szczególnie gdy chcą się usprawiedliwić przed innymi, stosują ciężkie kary fizyczne (możemy to nazwać biciem w celu stworzenia sobie alibi). Dziecko reaguje, naturalnie, na niechęć niechęcią i agresją, której otwartych przejawów nie hamuje obo­jętna czy pobłażliwa postawa rodzicielska.

Dodaj komentarz