10 grudnia, 2023

Podkreślamy jedank, że pojęcie postawy wychowawczej, przejawiającej się w podejściu do dziecka, w zachowaniu skierowanym w jego stro­nę, oznacza zwyczajową, systematycznie stosowaną metodę, jest więc kategorią formalną i nie stanowi jeszcze treści, którą wychowawca powinien napełnić ten sposób podejścia. W tym przypadku jednak forma i treść są ze sobą ściśle związane. Wy­daje się, że w trakcie analizy dla Czytelnika stanie się oczywi­ste, iż merytoryczne cele wychowania można osiągnąć tylko przez stosowanie odpowiednich postaw wychowawczych.

Dodaj komentarz