11 grudnia, 2023

W porównaniu z grupą kon­trolną stosunkowo niewielu młodocianych przestępców ma ści­sły kontakt z ojcem, a wielu z nich otwarcie przyznaje się do niechęci w stosunku do rodziców. Niektórzy z nich odczuwają, że ojciec jest całkowicie nieprzydatny jako model. Zrozumiałe jest więc, że trudno się im identyfikować z takim modelem i że nie mogą się od takiego modelu nauczyć aprobowanych wzo­rów zachowania społecznego”.Mamy nadzieję, że Czytelnik zgodzi się z nami, iż badania Bandury i Waltersa dotyczące młodzieży agresywnej oraz Glu­cka na temat młodocianych przestępców, jeśli chodzi o tematy­kę więzów rodzinnych, wykazują zastraszające podobieństwo.

Dodaj komentarz