11 grudnia, 2023

Albowiem jest i pozostanie prawdą, że poprawne metodologicznie naukowe dowodzenie w dziedzinie nauk społecznych, jeśli chce osiągnąć swój cel, musi zostać uznane za prawidłowe nawet przez Chińczyka, albo też – by wyrazić się ści­ślej – musi do tego celu (być może – ze względu na braki materia­łu nie w pełni osiągalnego) przynajmniej dążyć…” (ibid.: 52).To samo dotyczy także logicznej analizy ideału ze względu na je­go treść .ostateczne aksjomaty oraz wykazanie logicznych i prak­tycznych konsekwencji jego przestrzegania.Rzeczywistość empiryczna jest dla nas kulturą tylko o tyle, o ile ujmujemy ją w odniesiejiiu do idei wartości; kultura obejmuje tylko te frag­menty rzeczywistości, które stają się dla nas znaczące dzięki te­mu odniesieniu.

Dodaj komentarz