11 grudnia, 2023

Catton wnosi poprawki do definicji Kluckhohna i odczytuje ją następująco: 'Wartość jest koncepcją stanu godnego pożądania, któ­ry daje się wywnioskować z układu preferencyjnych odpowiedzi na symboliczne dezyderaty” (1959: 312). Koncepcje te są nabyte spo­łecznie. Wiele nakazów kulturowych, kiedy zostanie zinternalizo- wanych, stanie się wartościami w powyższym rozumieniu i są one zwyczajowo ustalone jako absoluty. Definicja ta sugeruje, że po­winniśmy badać „wartości wyobrażone”, które są traktowane przez osobę wartościującą jako „wartości obiektywne”. Cały czas mamy więc do czynienia ze skrajnym subiektywizmem.

Dodaj komentarz