11 grudnia, 2023

Jak widzimy, warunków tych nie można pogodzić ani z za­niedbywaniem dziecka, ani z wypływającym z wygodnictwa zrzucaniem wszystkiego na dziecko, ani z pozwalaniem mu na wszystko. Pobłażliwość wbudowuje się tutaj w taki system za­leżności, w którym wymóg podporządkowania się zasadom oraz kierowanie wychowawcze także pełnią ważną rolę. Naj­ważniejsza różnica pomiędzy postawą pobłażliwą a ograniczającą tkwi chyba w tym, że w tej pierwszej samodzielne formułowanie sądów, swobodne wypowiadanie własnego zdania, stopniowa automatyzacja zachowania same są normami, których wypełnia­nia oczekuje się od dziecka.

Dodaj komentarz