10 grudnia, 2023

Doskonale umocniona brama wjazdowa na Za­mek Średni usytuowana została w murze od strony Zamku Ni­skiego, który stanowił ostatni od północy sektor całego założenia warownego. Od południa do połączonego zespołu trzech zamków, to znaczy bezpośrednio do murów Zamku Wysokiego, przylegało miasto, również ufortyfikowane (w latach 1352—1383) i stano­wiące wraz z zespołem zamków wspólny, połączony kompleks umocnień. W ostatniej fazie rozbudowy obwarowań Malborka, w XV w. (m. in. po roku 1414 oraz w latach 1418—1420 i 1447— 1448), wprowadzone zostały — głównie od najbardziej zagrożo­nych stron, północnej i wschodniej — umocnienia ziemne i mu­rowane basteje, a więc elementy fortyfikacyjne umożliwiające już wykorzystanie broni palnej i prowadzenie ostrzału flanko­wego.

Dodaj komentarz