11 grudnia, 2023
  1. W kraju gęsto pokrytym lasami o bogatych tradycjach budownictwa drewnianego nie brako­wało dobrych cieślów, murarzy natomiast początkowo nie było chyba zbyt wielu. Jednakże nie była to główna przyczyna trwa­łości drewnianego budownictwa grodowego. Zarówno skromne przekazy źródłowe, jak i przede wszystkim bogate materiały ar­cheologiczne świadczą niezbicie o doskonałości grodów o kon­strukcji drewniano-ziemnej, a nawet niekiedy o ich wyższości nad budownictwem obronnym krajów ościennych. Łatwiej było skruszyć taranami mur niż potężny, sięgający u podstawy 15—20 m szerokości wał, usypany na rusztowanej konstrukcji z bali drzewnych. Łatwiej też było podprowadzić pod pionową ścianę muru wieżę oblężniczą, hulajgród i zaczepić jego pomost o koronę umocnień niż pod pochyłą, ukośną ścianę wału, którego zwieńczenie oddalone było od pionu wyprowadzonego od ze­wnętrznej linii podstawy o kilka metrów. 

Dodaj komentarz