10 grudnia, 2023
  1. Pierwsza wyprawa krzyżowa zorganizowana została w 1096 r. Z Nadrenii wyruszyły rzesze biedoty chłopskiej, kierując się przez południowe Niemcy, Austrię, Bałkany ku Konstantynopolo­wi. Większość uczestników tej chłopskiej armii nie dotarła nawet do stolicy Bizancjum; marli z głodu, wyczerpania, dezorientowani oszukiwani przez prawdziwych i fałszywych przewodników. Niemal równocześnie wyruszyły, różnymi drogami, oddziały ry­cerstwa z Boudllon — prowadzone przez księcia Lotaryngii Got­fryda de Bouillon i jego brata Baldwina, z Rouen i Brugii — pod wodzą księcia Normandii i hrabiego Flandrii, z Tuluzy oraz z Ba­ri. Z Konstantynopola połączone armie krzyżowców, przepra­wiwszy się przez Bosfor,

Dodaj komentarz