11 grudnia, 2023
  1. Wiek X i XI, a więc czasy pierwszych Piastów, to okres oży­wionej akcji budowy grodów, tak teraz potrzebnych do obrony niezawisłości młodego państwa. Były one siedzibami księcia (Gniezno, Poznań) lub podległego mu dowódcy wojskowego oraz ich drużyn zbrojnych. Jednocześnie pełniły funkcję ośrodków władzy, ośrodków administracyjnych przyległego rejonu. Impo­nujące były rozmiary tych warowni. Dla przykładu obronna osa­da w Stradowie koło Wiślicy, zbudowana być może jeszcze wXw., zajmowała obszar około 40 hektarów. Grody-rezydencje książąt i wodzów były również znaczne. Nic dziwnego, wszak w chwili zagrożenia skupiali się w nich wojownicy podległego grodowi terytorium, w czasie pokoju zajmujący się zapewne wła­snym gospodarstwem. Oczywiście nie wszystkich naraz warów- nia mogła pomieścić, choćby ze względu na konieczność groma­dzenia ogromnych zapasów żywności.

Dodaj komentarz