11 grudnia, 2023

Wartości, jak wielokrotnie wykazywano, są ograniczone przez naturę i równocześnie odbiegają w pewnym sensie od natury, lecz są tylko do ograniczonych rozmiarów dane. przez natu­rę. Egzystencjalne twierdzenia mają tylko, rzekomo, opisywać przyrodę i konieczne wzajemne związki naturalnych zjawisk. Lund- berg mówi również dwuznacznie w swoim użyciu „oczekiwany”, nie rozróżniając pomiędzy tym, co jest antycypowane jako wynik dzia­łania naturalnych procesów a tym, co jest żądane albo spodziewa­ne w kategoriach standardów tworzonych przez łudzi. W końcu po­winno być wzięte pod uwagę, że twierdzenia egzystencjalne często odbijają wcześniejsze sądy wartościujące. Przynajmniej w nauko – wym dyskursie nasze twierdzenia odnoszą się do spraw, które uwa­żamy za ważne.

Dodaj komentarz