11 grudnia, 2023

Psychologowie na ogół przyjmują — zgodnie z propozycją Schaefera (1959) — że postawy wychowawcze można przedsta­wić w dwóch wymiarach. Pierwszy dotyczy fizycznej i duchowej swobody dziecka, a więc tego, w jakim wymiarze i jak silne obcią­żają dziecko różne zasady zachowania. Wymiar ten rozciąga się więc pomiędzy pobłażliwością i ograniczeniem. W tym ostatnim punkcie możemy napotkać postawę rodzicielską i wychowawczą, która otacza dziecko murem egzekwowanych z żelazną konse­kwencją przepisów. Ograniczający dziecko rodzice pozwalają mu się bawić tylko w określonym miejscu i w określony sposób, pil­nując, aby było zawsze czyste i porządne (nawet na placu zabaw), aby w towarzystwie zachowywało się grzecznie, a przy stole odpo­wiednio.

Dodaj komentarz