11 grudnia, 2023

Oczywiście, jest możliwa i sytuacja odwrotna, np. w przypadku Arsena Łupina, którego spryt, elegancję, intelekt może dziecko zastosować w pozytywnej moralnie sytuacji, a nie w celu kra­dzieży czy oszustw. Z psychologicznego punktu widzenia problem modelu pozy­tywnego i negatywnego jest dość skomplikowany, bo określany nie tylko przez rolę modelu, lecz także obserwatora, który przy­swaja sobie dane zachowanie. Począwszy od dziesiątego czy dwunastego roku życia, pojawienie się modelu pozytywnego także w aspekcie negatywnym czy też modelu negatywnego w aspekcie pozytywnym w zachowaniach dziecka zależy przede wszystkim od obrazu świata dziecka, od jego moralnych ocen i standardów działania lub od ich trwałości.

Dodaj komentarz