11 grudnia, 2023

Psycholo­gowie odkryli wiele prawidłowości dotyczących przeniesienia agresji, którymi nie będziemy się jednak teraz zajmować. Nale­ży tylko zauważyć, że przynosi ono o wiele mniejszą ulgę, a wartość takiej formy katharsis jest o wiele niższa niż w przy­padku wybuchu gniewu skierowanego na właściwy cel. W do­datku nowy cel jest przeważnie całkowicie niewinny, przez co agresja skierowana w jego stronę będzie źródłem nowej frustra­cji. „Ofiara” słusznie się obrazi i na „czepianie się” zareaguje agresją (lub tendencją agresywną).

Dodaj komentarz