28 maja, 2022
  1. Najsłynniejszymi wszakże pozostają do dziś obwarowania Car­cassonne (departament Aude), miasta na południu Francji, nad rzeką Aude. Od I w.n.e. była tu rzymska kolonia i obóz wojsko­wy pod nazwą Carcaso. W 436 r. warowną osadę zajęli Wizygoci. W latach 725—759 Carcassonne pozostawało w rękach Arabów, dopóki po długich, krwawych bojach nie zostało odbite przez Franków. W VI w. Wizygoci wznieśli wokół osady mur obron­ny, mniej więcej na linii późniejszego (z XII—XIII w.) we­wnętrznego muru. Został on w toku walk z Arabami, i później, zniszczony. W drugiej tercji XII w., w obrębie miasta, przy wschodnim pierścieniu późniejszych murów obronnych, powsta­ła potężna cytadela, założona na planie prostokąta, z masywnymi, cylindrycznymi basztami na narożach, wzdłuż kurtyn i przy bra­mach. 

Dodaj komentarz