10 grudnia, 2023

Obok lękliwości, postawy ustępliwej i obawy przed wszelkiego typu zadaniami mogą się pojawić tak poważne objawy, jak cał­kowity brak ufności w stosunku do osób dorosłych, próby sa­mobójstwa i skłonności do wypadków — ukoronowanie agresji skierowanej przeciwko własnemu , ja”. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy pojęciach: „ograni­czenie” i „pobłażanie”. Jak już wspominaliśmy, pobłażliwość nie oznacza zawsze całkowitego braku ograniczeń, to znaczy ta­kiej postawy rodziców czy wychowawców, kiedy dziecku wszystko wolno.

Dodaj komentarz