11 grudnia, 2023

Ta­ki monopol zdobył nurt empirystyczny w socjologii, spychając in­ne orientacje na pozycje wiedzy przednaukowej. Znalazło to swój wyraz w programach nauczania socjologii i preferowanych kierun – kach badań. Jeśli chodzi natomiast o problemy aksjologiczne, to w przeko­naniu neopozytywistów doświadczenie nie udostępnia żadnego świa­ta wartości, żadnych jakości, które mogłyby być podstawą empiry­cznie uzasadnionych sądów wart ości u jących. Jednakże, zdaniem Mo­krzyckiego, stanowisko empiryzmu logicznego w sprawie sądów war­tościujących nie jest konieczne ani w świetle logiki, ani też empiryzmu; stanowi więc zbędny dodatek do doktryny właściwej.

Dodaj komentarz