21 lutego, 2024

„Normalne” stosunki społeczne dla Comte a to wizja państwa o silnej, scentralizowanej władzy politycznej i duchowej? państwa charakteryzującego się pełną dyscypliną społeczną, hie­rarchicznym podziałem klasowym, kontrolą wszelkich zachowań jed­nostek. Dyscyplina polityczna będzie opierać się na dyscyplinie intelektua-lno-moralnej, czyli wspólnocie wierzeń. W tej sytuacji jedność stanie się tak doskonała, że wszelkie wolności obywatels­kie staną się zbędne. Wówczas dopiero na podłożu rozwoju industrii zapewniającej wysoki poziom życia materialnego rozwiną się naj­większe wartości ludzkie, związane z ekspresją artystyczną (Skar­ga 1977).

Dodaj komentarz