11 grudnia, 2023
  1. W związku z tymi przemianami pojawienie się niewielkich ry­cerskich gródków — siłą rzeczy mniej warownych, łatwiejszych do zdobycia — musiało doprowadzić do rozpowszechnienia się mu­rowanej architektury obronnej. Jej początki w Polsce sięgają XII w., głównie jego drugiej połowy i schyłku, a więc, w sensie stylowym, już czasów gotyckich. Materiałem budowlanym bywał zarówno kamień, jak i cegła. W przeciwieństwie do warownej średniowiecznej architektury na zachodzie Europy trudno w przypadku Polski powiedzieć, czy najwcześniejszą formą wa­rowni była wieża obronno-mieszkalna. Podobne wieże — stoł- py — mogły istnieć już w drewniano-ziemnych grodach, jako ostateczny punkt obrony i ostatnie schronienie.

Dodaj komentarz