11 grudnia, 2023

Dziecko, którego niepożądane zachowanie karze się lekko, w trakcie zabawy lalkami wykazuje tylko niewiele agre­sji. Jego gniew może się przecież ujawnić w o wiele bardziej bezpośredniej formie: przede wszystkim w stosunku do rówieś­ników. Bardzo często ma ono możliwość przejawiania otwartej lub częściowo tylko ukrywanej agresji w domu. W przypadku rodzin, w których surowo karze się przejawy agresji, sytuacja jest odmienna. Kara jest wprawdzie dosyć sil­ną frustracją, ale jej groźba wywołuje poważny strach, tak że dziecko nie ma odwagi zamanifestować agresji w formie otwartej nawet w sytuacjach odmiennych od domowych.

Dodaj komentarz