11 grudnia, 2023

Neopozytywiści nawiązywali do rozważań Webera, przyjmując jego wą­ską koncepcję nauki, a więc upraszczając w znacznym stopniu jego poglądy. W tym wąskim rozumieniu nauka może jedynie pouczyć, ja­kie środki prowadzą do danych celów. Nauka jest neutralna wobec świata wartości, przy czym jest to neutralność fundamentalna,po- zahistoryczna. Tak, jak kwestie metafizyczne, również problemy odnoszące się do wartości nie mogą uchodzić za rozstrzygalne dla neopozytywistów – one z istoty swej są pozorne, bezsensowne.Samo ujęcie nauki przez neopozytywistów, jak to wykazało wie­lu ich krytyków, ,jest wytworem kultury, w której sprawności tech­nologiczne uchodzą za wartości podstawowe; jest to pewna postawa, perspektywa wartościująca, w której umieszczamy nasze otoczenie.

Dodaj komentarz