11 grudnia, 2023

W „Foundations of the Social Sciences” (International Encyklopedia of United Scien­ce, vol. 2, nr 1, 1944) Neurath nawiązuje do wprowadzonego przez behawiorystów pojęcia „zachowania wewnętrznego” („mowy wewnętrz­nej”), które to pojęcie – jak zauważa Stanowski – miało służyć wprowadzeniu pojęć introspekcyjnych przy zachowaniu pozorów wier­ności wcześniejszym założeniom (1971: 125). Okazuje się więc, że socjologowie nawiązujący do postulatów empiryzmu terminologiczne­go odchodzą od nich w konkretnych analizach zagadnień społecznych i nie mogą uniknąć wypowiedzi o motywach, postawach, wartościach, pragnieniach badanych ludzi oraz społeczności.

Dodaj komentarz