10 grudnia, 2023

Ten „naukowy punkt widzenia” ma podważać przekonanie, że sta­ny wewnętrzne człowieka, czyli jego świadomość, procesy myślenia, wartości, ideały regulują działania człowieka. Behawioryści stwo­rzyli obraz człowieka reaktywnego, działanie którego jest zapro­gramowane przez aktywne środowisko. Człowiek ten stanowi rezultat uczenia się społecznego według schematu bodziec-reakcja re­pertuar reakcji został ukształtowany w przeszłości poprzez od­działywanie środowiska społecznego. Różnice między ludźmi są wy­nikiem odmiennej struktury bodźców oddziałujących na nich. „Behawioryści odrzucili -pisze Kozielecki – koncepcję człowieka ak­tywnego i samodzielnego, człowieka kierowanego przez wewnętrzne motywy i dążenia (1976: 25).

Dodaj komentarz