24 kwietnia, 2024

Z drugiej strony najwybitniejsi przedstawiciele behawioryzmu również podkreślali swoje intelektualne związki z neopozytywiz – mem. Przykładowo Skinner określa swój system jako „pozytywistycz­ny ; cechuje go ogromna wiara w możliwości metody naukowej, wzo­ry której czerpie z biologii i fizyki, jeśli chodzi o rozwiąza – nie zatrważających problemów, z którymi stykamy się we współcze­snym świecie (1978: 25). Dzięki tej metodzie nauki przyrodnicze osiągnęły ogromne sukcesy; przyszedł czas, aby rozpatrywać problemy człowieka i społeczeństwa również z”naukowego punktu widzenia.

Dodaj komentarz