10 grudnia, 2023

Powinniśmy najpierw swoją włas­ną osobowość, samych siebie ukształtować tak lub w przybliże­niu tak, jak chcielibyśmy widzieć ukształtowaną osobowość swoich dzieci czy uczniów. Nie zapominajmy więc, że postawy wychowawcze, których wpływ będziemy za chwilę skrótowo omawiać, nie dotyczą tylko i wyłącznie sytuacji wychowaw­czych, są to cechy charakteru dorosłych, które przejawiają się zarówno w stosunku wychowawca — dziecko, jak i w innych dziedzinach życia.Według badaczy dziecko, które wychowuje się pod działaniem takiej postawy, ma do świata nastawienie pozytywne: jest aktywne, ambitne, przyjacielskie, ma rzutki i twórczy umysł.

Dodaj komentarz